O nas

Nasza historia

Dużą cześć mojego dzieciństwa spędziłem w zakładzie płytek ceramicznych należącym do moich rodziców. To, że będę zajmował się ceramiką w przyszłości było dla mnie oczywiste.

Poza techniczną stroną tej dziedziny pokochałem jej drugie oblicze - artystyczne. Niedługo po rozpoczęciu pracy we własnej pracowni, która skupiała się na ręcznym wykonywaniu naczyń, zauważyłem jak wiele jest ograniczeń, jeśli chodzi o ich formę.

Najlepszym rozwiązaniem wydawały mi się możliwości jakie daje koło garncarskie. Dzięki mojemu szkolnemu koledze znalazłem się w warsztacie garncarskim Edmunda i Bolesława Piechowskich w Czarnej Wsi Kościelnej na Podlasiu.

Tam nauczyłem się podstaw garncarstwa. To był niezwykle ważny moment, który wyznaczył kierunek dalszego mojego działania. Muszę jeszcze wspomnieć czasy studenckie, które oprócz zdobywania wiedzy o ceramice zaowocowały również poznaniem Moniki, mojej żony.

 

Monika Jehn-OlszewskaRobert Jehn-Olszewski pracujący przy kole garncarskim

Moja praca stała się naszą pracą. Wszystko co teraz robimy jest owocem naszego wspólnego zaangażowania. Nasze pomysły i ich realizowanie przenikają się i uzupełniają.

Przyszedł też czas, że otrzymujemy pomoc od naszych dzieci. Owoce naszej pracy chcemy Wam pokazać na tej stronie….

Monika & Robert

Jehn-Olszewscy